Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Astropohdintoja -blogi

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456

Subscribe RSS

 Progressiivisen Kuun Paluun -malli osa 1.
27.02.2016 19:15 | Emelia

Progressiivisen Kuun Paluun kehityksellinen – malli; kiintymyksen kehä

Tähän aiheeseen sukeltamisen lähtökohtia on oikeastaan kaksikin; toinen oli jo iät ajat sitten eräältä FB:n seuraajaltani tullut pyyntö kirjoittaa Progressiivisesta Kuusta ja sen liikkeestä eri Merkeissä, ja toinen, hieman tuoreempi, oli erään ihmisen kommentti ”En halua enää koskaan kokea samaa kuin silloin kun Progressiivinen Kuu oli XXX Merkissä”.

Jälkimmäistä kommenttia jäin todellakin pohtimaan, kun oma käsitykseni astrologiasta ja myös progressioista, on että kaikki on jatkuvaa, toistuvaa ja kiertokulkua – myös Progressiivisen Kuun kiertokulku kartan ympäri. Vain oma suhtautuminen muuttuu.

Tässä siis lähtökohdat tiivistetysti.

The Progressed Moon Around the Zodiac

Charting Personal Development with Astrology

Minulla on ollut tämä Gisele Terryn 2011 ilmestynyt teos jo useamman vuoden. Se tuli hankittua, kun innostuin jossain vaiheessa jälleen seuraamaan omaa Progressiivista Kuutani.

Gisele Terry on amerikkalainen astrologi, joka on myös psykoterapeutti ja erikoistunut trauma- ja perheterapiaan. Hänellä on siis vahva astro-psykologinen näkemys astrologiaan. Hänellä on lisäksi myös vahva tieteellinen ote ja näkemys esitelleessään tätä kolmevaiheista teoriaansa Progressiivisen Kuun kehityksellisestä vaikutuksesta. Teos on 116 sivua ja varsinaisen teorian esittely osuus on siitä noin kolmannes. Lisäksi teos sisältää runsaasti tieteellistä vakuuttelua ja erilaisten tutkimusten esittelyä, esimerkkikarttoja ja lähteitä.

Terry’n teorian pohja on Kuun merkitys kaikissa kahdenvälisissä suhteissa ja ihmisen kontakteissa elämänsä aikana. Sosiaalisena ihminen on kaikissa tilanteissa enemmän tai vähemmän suhteessa toiseen ihmiseen elämänsä aikana – ilman toisen kontaktia ei synny sosiaalistumista.

Terry esittelee teoksessaan teoriansa lähtökohtina olleita kehityspsykologisia suuntauksia ja teorioita. Psykologiaa, kasvatuspsykologiaa ja elämänkaaripsykologiaa lukeneille tuttuja nimiä ovat mm. Mahler, Piaget, Erikson ja Stern. Heidän kehitykseen ja kasvuun liittyvät teoriat ovat Terry’n mallin pohjana. Nimiä klikkaamalla pääsee tutkimaan heidän teorioitaan, mikäli ne kiinnostavat enemmänkin.

Tämä Terry’n kehityksellinen malli jakaantuu kolmeen teorian osaan

 1. Merkit = psykologisia kehityksen tasoja tai vaiheita
 2. Kuu paljastaa kuinka ja milloin kehityksen tasot/ vaiheet tapahtuvat Merkeissä ensimmäisen 27 vuoden ja 4 kuukauden aikana
 3. Toistuvat kierrokset (Prog. Kuu) voivat tuoda ratkaisuja aiempien kierrosten ongelmiin / asioihin

Tässä Terry’n Progressiivisen Kuun Paluun kehityksen mallissa on ensisijaisen keskeistä ensimmäisen progressiivisen Kuun kierros ja sen aikana tapahtuvat kehitykselliset vaiheet.

 1. Oletuksena on, että kartan Merkit vastaavat tiettyjä psykologisia vaiheita
 2. Oletuksena on myös, että Kuu, edetessään Merkistä toiseen kuljettaa ja välittää aiemmin opittua ja omaksuttua kehityksellistä tietoa mukanaan
 3. Kehityksellinen polku on elämän ensimmäiset 27 vuotta ja 4 kuukautta, jolloin Kuu palaa takaisin syntymän asteelle
 4. Polku ei ole lineaarinen, vaan kehä ja ympyränmallinen, syntymästä ensimmäiseen Paluuseen ja jälleen uudelleen ympäri (aina 82+ ikävuoteen asti)

Jokaisella Kuun (progressiivisella) kierroksella on mahdollisuus nostaa esiin, palauttaa tai päivittää kuinka elämän tilanteisiin ja olosuhteisiin vastataan ja suhtaudutaan. Mallissa hyödynnetään sekä radixin Kuuta (sen merkkiä ja sijaintia) että Progressiivista Kuuta (ja sen merkkiä ja sijaintia).


Olen jakanut tämän teorian esittelyn informaation paljouden vuoksi kahteen osaan / bloggaukseen, joista tässä ensimmäisessä on esillä Terry’n mallin kaksi ensimmäistä teorian osaa;

Merkit kehityksen tasoina ja vaiheina, sekä Kuun kulku ensimmäisellä progressiivisella kierroksellaan 0 – 27 vuotta 4 kk.

Myöhemmin käsitellään sitten progressiivisen Kuun myöhemmät kierrokset, sekä syntymäkartan Kuuhun liittyvät teemat.

Koska en voi todellakaan suositella kenellekään tämän vaikeatajuisen ja sekavan teoksen lukemista, olen kerännyt kokoon teorian keskeiset osat, mahdollisimman paljon tiivistäen ja yksinkertaistaen tekstiä ja sisältöä, joten teksti ei myöskään noudata opuksen (sekavaa) kappalejakoa. Teoria on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen ja sai allekirjoittaneen paitsi uppoutumaan progressioihin, myös oivaltamaan ja ymmärtämään tiettyjä vaiheita omassa elämässä paremmin ja selkeämmin.

Mahdolliset heräävät kysymykset voi käydä laittamassa kommentteihin ja koetan parhaan ymmärrykseni mukaan niihin vastata, mutta kannattaa lukea myös tuleva jatko- osa, jotta kysymykset tulevat oikeaan paikkaan.

Progressiivisen Kuun Paluun kehityksellinen -malli

 Kuun kiertokulku ja persoonallinen kehitys  astrologisesta näkökulmasta progressiivisen 
Kuun valossa

Koska Kuun symboliikkaan liittyy keskeisesti kiintymys ja vuorovaikutukselliset suhteet (perhe, äiti) on sen liikkeissä aina keskiössä ihmisten kahdenväliset suhteet, vuorovaikutus, emotionaalinen ja kognitiivinen (tiedollinen, taidollinen, tajunnallinen) kehitys, kasvu ja kypsyminen, sekä ihmissuhteiden vuorovaikutus. Kasvun ja kehityksen lähtökohta on vuorovaikutus, yhdistettynä hoivaan ja huolenpitoon.

Kaikessa ihmisen toiminnassa on kysymys jollain tavalla kahdenvälisestä, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, jossa toisena osapuolena on yksilö ja toisena toinen ihminen, ajatus, yhteisö, ulkoiset olosuhteet ja tapahtumat, ja Kuu edustaa tässä mahdollisuutta ja kykyä kehittyä ja kasvaa.

Kuu kulkee kehityksellisellä liikeradallaan (merkissä, huoneessa ja aspekteissa) vaikuttaen ihmissuhteisiin ja suhteisiin toisiin.

Kuu osallisena kahdenvälisessä, sosiaalisessa kehityksessä ja kasvussa

Progressiivisen Kuun ensimmäinen kierros on syntymästä 27 vuoteen 4 kuukauteen (0-27v.4kk), toinen kierros tapahtuu 27 vuodesta 4 kuukaudesta 54 vuoteen 8 kuukauteen (27v 4kk – 54v. 8kk) ja kolmas kierros on 54 vuodesta 8 kuukaudesta 82 vuoteen (54 v. 8kk- 82 v+) – ja toiset ehtivät aloittaa vielä seuraavan, neljännen kierroksen.

Kehitykseen ja kasvuun sosiaalisesta näkökulmasta tarvitaan aina kaksi henkilöä. Kysymys on kahdenvälisestä ihmissuhteesta vanhempi/ hoivaaja – lapsi suhteesta. Kuu edustaa astrologiassa hoivaa, huolenpitoa, äitiä, kiintymystä ja turvallisuuden tunnetta, ja sellaisena sopii hyvin kehityksellisen toiminnan ja kasvun kuvaajaksi.

Ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyy psykologisten tasojen lisäksi myös genetiikkaa, neuroneja, aivokemiallisia muutoksia, sekä muutoksia aivojen rakenteissa kasvun aikana. Syntymän jälkeen tapahtuu kasvua ja kehitystä todella nopeasti ja monella eri alueella, aivan kuten myös tr. Kuu liikkuu syntymähetken jälkeen eteenpäin.

Ensimmäinen Kuun Paluu tapahtuu kuukausi syntymän jälkeen, joten jo lapsen ensimmäisen elinkuukauden aina on tr. Kuu radix-kartan tekijöitä aspektoidessaan ehtinyt nostaa esiin tulevia asioita, teemoja ja tapahtumia, joita myöhemmin tullaan kohtaamaan kun progressiivinen Kuu kulkee saman kierroksen.

Astrologinen syntymäkartan Kuu ja sen aspektit kertovat (Terry'n mukaan) paljon lapsen todellisen elämän äidistä ja tämän jakamista kokemuksista varhaisessa vuorovaikutuksessa.

Kuu edustaa tarpeita ja Kuun sijainti syntymäkartalla kertoo erityisesti henkilökohtaisista tarpeista. Samoin se myös vaikuttaa läheisiin ihmissuhteisiin, sekä emotionaalisten tarpeiden tyydyttymiseen, alkaen varhaisimmasta vuorovaikutuksesta ja kattaen kaikki myöhemmät ihmissuhteet.

Progressiivista Kuuta tulkittaessa on aina kysymys kokemuksellisista asioista, joten toisen karttaa ei voida tulkita pelkästään karttaa katsomalla. Jokainen henkilö on oman elämänsä ja sen kokemusten asiantuntija, jokainen ihminen kokee ja tuntee asioita eri tavalla omista lähtökohdistaan.

Syntymäkartan Kuu Merkeissä ja sen vaikutukset / tarpeet

 • Kuu Oinaassa – Tarve toimia yksin, olla itsenäinen, luottaa itseensä
 • Kuu Härässä – Konkreettinen turvallisuuden tarve on valtava
 • Kuu Kaksosissa – Tarve keskustella, olla vuorovaikutuksessa, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi
 • Kuu Ravussa – Tarve tulla huolehdituksi ja hoivatuksi, sekä huolehtia / hoivata toisia
 • Kuu Leijonassa – Itseilmaisun tarve, olla erityinen, rakastettu, tulla nähdyksi
 • Kuu Neitsyessä – Tarve saada asiat hoidettua kunnolla, olla palveluksessa, olla täydellinen/ virheetön, virheiden korjaaminen
 • Kuu Vaa’assa – Tarve ihmissuhteeseen tunteakseen arvonsa ja sopeutua toisten tunteisiin
 • Kuu Skorpionissa – Tarve selviytyä ja suojella, pinnan alle meneminen, pinnanalla olevan totuuden selvittäminen
 • Kuu Jousimiehessä – Vapautuminen rajoituksista, rajoittamattomuuden tunne
 • Kuu Kauriissa – Epävarmuudesta ja hyljätyksi tulemisen pelosta eroon pääsyn tarve, kunnioituksen ja sisäisen turvallisuuden saavuttaminen
 • Kuu Vesimiehessä – Tarve emotionaaliseen etäisyyteen, objektiivisuus, vapaus olla itsenäinen ja toteuttaa omaa uniikkia kutsumusta / unelmaa
 • Kuu Kaloissa – Tarve tuntea yhtenäisyyttä / yhteenkuuluvuutta ja yksilöityä toisten tunteista tai menettää itsensä toisille

Kuun vastakkainen, polariteetti, merkki edustaa puolestaan suhdetta äitiin / ensimmäiseen hoivaavaan ihmissuhteeseen

Radixin Kuun merkissä ilmenee suhtautuminen ja reaktio sen vastamerkkiin

 • Oinas Kuun reaktio Vaakaan: Tarve itsenäistyä riippuvuus tarpeista ja suhteesta äitiin
 • Härkä Kuun reaktio Skorpioniin: Turvallisuuden tarve johtuen äidin historiassa tai suvussa tapahtuneesta kriisistä
 • Kuu Kaksosissa reaktio Jousimieheen: Tarve kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa, sekä tulla kuulluksi, johtuen äidin vähäisestä huomiosta
 • Kuu Ravussa reaktio Kauriiseen: Tarve emotionaaliseen turvallisuuteen johtuen vanhemman hylkäämisestä
 • Kuu Leijonassa vaikutus Vesimiehestä: Tarve tulla tunnustetuksi ja ihailluksi välinpitämättömän tai poissaolevan vanhemman vuoksi
 • Kuu Neitsyessä vaikutus Kaloista: Tarve olla johdonmukainen ja järkevä, johtuen ylihuolehtivasta tai murehtivasta vanhemmasta
 • Kuu Vaakaa reaktio Oinaaseen: Tarve emotionaaliseen tasapainoon ja yhteyteen, johtuen pääasiallisen ihmissuhteen puuttumisesta
 • Kuu Skorpionissa vaikutus Härästä: Turvattomuudesta johtuva tarve selviytymiskeinojen kehittymiseen
 • Kuu Jousimiehessä vaikutteet Kaksosista: totuuden tarve johtuen liian vähäisestä tiedosta / informaatiosta tai puhumattomuudesta
 • Kuu Kauriissa vaikutus Ravusta: Tarve tulla vanhemman hyväksymäksi, tarve tutnea emotionaalinen äiti
 • Kuu Vesimiehessä vaikutus Leijonasta: Tarve irrottautua äidin tai perheen draamasta
 • Kuu Kaloissa vaikutus Neitsyestä: Tarve pelastaa äiti sairaudelta tai kyvyttömyydeltä

Ensimmäinen Kuun Progressiivinen Kierros syntymästä 27 vuoteen 4 kuukauteen

Tämä ensimmäinen kierros on luonnollisesti formatiivinen eli muodollinen, muotoa antava, muokkaava, joka paljastaa aivan varhaisen lapsuuden ihmissuhteiden merkityksen emotionaaliselle ja älyllistietotaidolliselle (kognitiiviselle) kehitykselle.

Progressiivisen Kuun kierrokset Merkkien ja Huoneiden kautta kartan ympäri useiden kierrosten aikana osoittaa, paitsi että ihmisen kehitys pohjaa menneisyyteen (lapsuuteen), myös jatkuu aikuisuuteen ja vielä myöhempiin ikävuosiin.

Teorian pohjana on trooppinen eläinrata ja sekundaari progressiot. Muissa järjestelmissä se ei toimi yhtä hyvin.

Kuu kulkee Merkkien lävitse 13-14 astetta/ vuosi ja käy kaikki 12 Merkkiä 27 vuodessa 4 kuukaudessa.

Astrologisia merkkejä voidaan kuvata samaan tapaan kuin psykologisia kehitystasoja, tehden karttaympyrän, jakaen sen 12 tasahuoneeseen/ viipaleeseen. Jokainen viipale tai Huone, edustaa yhtä kehitysvaihetta ja noin 2-2,5 vuotta elämää. Jako 12 on abstrakti, koska toisilla tiettyjen asioiden oppiminen ja omaksuminen vie enemmän aikaa, ja toisilla vähemmän.

Kehityksellisesti tietyt ”aikaikkunat” avautuvat uuden oppimiselle, kun siihen löytyy sopivat edellytykset ja valmiudet ovat olemassa. Tämä kuvio vastaa Merkkien ja kehitysvaiheiden välistä suhdetta toisiinsa, mutta ei ole ajallisesti yksi yhteen, vaan esittelee kehityksen jatkumon ja vaiheittaisuuden.


Nyt pieni hengähdystauko. Selvennykseksi tässä, että kysymys on Huoneiden ja Merkkien sisällöistä. Järjestys vastaa elämäkaarta, joten syntymänhetki vastaa Oinasta, alkua jne. Jätetään tässä vaiheessa vielä pois kaikki muu, eli oma radixin Kuu, ja keskitytään vain siihen mitä tapahtuu ensimmäisten kuukausien ja vuosien aikana syntymähetken jälkeen.


Ihmislapsen (fyysinen ja psykologinen) kasvu ja kehitys on vaiheittaista, ja etenee hyppäyksittäin syntymästä lapsuuden kautta aikuisuuteen. Varhaislapsuudessa ja lapsuudessa tapahtuu paljon erilaista kasvua kehitystä lapsellisemmalta tasolta hienostuneemmalle ja edistyneemmälle tasolle. Siirtymä edelliseltä tasolta seuraavalle voi olla huiman erilainen laadullisesti. Näin kehitys tapahtuu puuskittain, eikä kyseessä ole tasainen jatkuva kehitys.

Astrologiassa selitetään sekä jatkuvia, että vaiheittaisia kehityskulkuja. Hitaiden taivaankappaleiden transiitit edustavat jatkuvaa kehitystä, vaikka ne ajoittain merkeissä peruuttavatkin, ne kulkevat vakaasti merkistä toiseen hypähtelemättä. Hitaat taivaankappaleet eivät myöskään muokkaa merkitystään liikkuessaan merkistä toiseen, vaan Saturnus on oma itsensä niin Vaa'assa kuin Skorpionissakin. Tässä teoriamallissa progressiivinen Kuu säilyttää samaan tapaan merkityksensä jatkuvan kehityksellisen kasvun symbolina, vaikka olemmekin tottuneet tulkitsemaan Kuuta eri tavalla eri merkeissä.

Jokainen astrologinen merkki edustaa tiettyä kapasiteettia, liikettä ja toimintaa, joka jatkuu sen jälkeenkin kun (prog.) Kuu on sen ohitse edennyt seuraavaan. Myös jokainen kehityksellinen vaihe, eli merkki, ilmentää ja edustaa tiettyjä kasvun ja kehityksen vaiheita riippumatta siitä mitä aiemmin on tapahtunut – jokainen vaihe / merkki on yksilöllinen. Eikä mikään merkki ole toista tärkeämpi, keskeisempi tai vähäisempi.

Astrologiset eläinradan 12 merkkiä voidaan nähdä kehityksen vaiheina, ja Oinaasta Kaloihin ne edustavat 12 psykologista ja henkistä osaamisen tyyppiä. Saman aikaisesti ne kuvaavat kehityksen vaiheita syntymästä ensimmäisen kierroksen loppuun, Progressiiviseen Kuun Paluuseen, että kehityksen jatkuvuutta, vaikka elämässä painopiste suuntautuisikin johonkin toisenlaiseen kasvuun ja kypsymiseen.

Kaikki merkit ovat samalla viivalla, vain sisällöiltään erilaisia. Jokainen merkki vastaa tiettyä kehityksen vaihetta ja lopputuloksessa sen vastamerkki on yhtä merkitsevässä roolissa.

Se, että esimerkiksi Kaksonen tulee järjestyksessä Härän jälkeen, ei tee sen merkistä kehityksellisesti parempaa tai edistyneempää, vaan sen sisällöt jatkavat edellisen merkin aikana aloitettuja ja saavutettujen taitojen ja kehityksen jatkamista. Luonnollisesti osa jälkimmäisessä merkissä opitusta on riippuvainen edellisen aikana omaksutuista ja opituista taidoista ja tiedosta, mutta se ei tee edellisestä vähempiarvoista.

Progressiivisen Kuun Paluun kehitysmallia voitaneen jatkossa kutsua (ainakin tässä blogissa) vaikkapa PKPK- malliksi.

Koska Kuu edustaa kahdenvälisiä suhteita, heijastumia, kuvaa PKPK-malli myös merkkien ja niiden vastamerkkien välisiä suhteita.

12 Merkkiä ja niiden edustamat 3 aikajaksoa

Kaksitoista (12) astrologista merkkiä voidaan jakaa kolmeen (3) aikajaksoon. Ensimmäinen aikajakso syntymästä eli Oinaasta Rapuun on kiintymyksen ja riippuvuuden aikajakso. Toinen Leijonasta Skorpioniin on ihmissuhteiden aikajakso. Ja kolmas Jousimiehestä Kaloihin on maailman aikajakso. Edellä olleesta viipalepiirakasta löytyvät kaikki nämä jaksoa ikävaiheineen, mutta tässä ne esitellään tarkemmin.

Nämä ajanjaksot vastaavat kehityksellisiä tehtäviä syntymästä eteenpäin kaikilla, riippumatta siitä missä oma Kuu on syntymäkartalla ja mistä se lähtee syntymähetken jälkeen etenemään. Olemme kaikki käyneet nämä kehitysvaiheet lävitse jossain muodossa, mutta se mitä ne ovat sisältäneet kokemuksellisesti on jokaisen kohdalla yksilöllistä.

Kiintymyksen aikajakso – Oinaasta Rapuun

Kiintymys muodostuu turvallisuuden ja suojelun kokemuksesta ensimmäisessä ihmissuhteessa. Ensimmäisessä elämänvaiheessa tehdään, luodaan ja rakennetaan kiintymystä tietoisesti, koska se ei ole automaattista. Lapsen ja hoitajan/ vanhemman on luotava suhde ja totuttava toistensa rytmiin, jotta vuorovaikutus syntyy. Lopulta vuorovaikutussuhde muodostuu näiden kahden välille ensimmäisten 8 kuukauden aikana ja sen jälkeen se on olemassa.

Esimerkiksi adoptioissahan on yleistä 8-9 kuukauden ikä, jolloin ensin luodaan ensimmäinen turvallinen luottamus- / vuorovaikutussuhde, joka voidaan sitten siirtää ja kohdistaa toiseen vanhempaan / hoivaajaan.

Oinas, ensimmäinen Merkki eläinradalla, edustaa ensimmäistä vaihetta syntymästä 2 ikävuoteen kiintymyksen ajanjaksolla. Oinas on alkujen ja aloitteellisuuden Merkki.

Kehityspsykologiassa (mm. Stern) ensimmäinen vaihe kuvaa nimenomaan aloitteellisuutta. Lapsi on aloitteellinen ja aktiivinen osallistuja omassa kasvussaan ja kommunikoinnissa äitinsä / vanhemman kanssa.

Fyysisesti Oinas edustaa päätä, nopeita neurologisia muutoksia, jotka tapahtuvat syntymän jälkeen ensimmäisten kuukausien aikana.

Emotionaaliset, kognitiiviset ja stressin hallintaan liittyvät kyvyt muodostuvat vasta syntymän jälkeen, vaikka lapsella onkin paljon valmiuksia syntyessään. Ne kehittyvät / kypsyvät vasta suhteessa ensimmäisen hoitajan kanssa, jolloin tämän herkkyys lapsen tarpeita kohtaan kirjautuu osaksi lapsen kehittyvää aivojen verkostoa.

Lapsen kasvu on riippuvainen sen äidistä/ hoitajasta, joten ensin on oltava ihmissuhde, jotta voi tulla ihmiseksi. Näin ollen tämän Oinas -vaiheen onnistuminen on riippuvainen myös Vaaka- kokemuksesta, ihmissuhteesta, joka hoivaa ja on sopeutunut lapseen.

Kaikille lienee selvää, ettei tässä varhaislapsuuden vaiheessa voi olla kyse itsenäisyyden saavuttamisesta, vaan turvallisesta erillisyyden kokemuksesta varhaisen symbioottisen vaiheen jälkeen.

Härkä on seuraava kiintymyksen vaihe, n.2 – 3,5 vuotta, edustaen astrologiassa fyysistä turvallisuutta. Tässä vaiheessa psykologinen turvallisuus kiintymyssuhteissa näkyy selvästi ja ennakoitavasti. Ihmisen ’ydinminä’ muodostuu (Stern). Lapsen minäkuva alkaa kehittyä ja mm. oman kehon rajat ja käsitys niistä muodostuu. Symbioosi purkautuu, ja lapsi erottaa missä hän loppuu ja äiti alkaa, kun aiemmin lapsi on kokenut äidin osaksi itseään.

Turvallisuuden osasia ovat myös selkeät ja turvalliset rajat, fyysiset ja psyykkiset, joita lapsi tarvitsee tässä iässä. Emootiot ovat vahvasti kytkeytyneet fyysiseen kehoon ja sen hallintaan.

Skorpioni, keskinäisen riippuvuuden merkki, on Härkää vastapäätä. Edustaen synkkiä, kiihkeitä tunteita. Härän turvallisuuden kokemus riippuu nyt siitä, kuinka Skorpionin emootioita hallitaan läheisimmissä suhteissa vanhemman ja lapsen välillä. Vanhemman kyky kestää lapsen synkkiä ja hallitsemattomia tunteita (raivoa, surua, vihamielisyyttä) pohjaa hänen omaan kykyynsä hallita omia (Skorpioni) emootioitaan, jotta ne eivät pääsisi hallitsemattomasti valloilleen (tuhoamaan). Vanhemman on erotettava omat vahvat tunteensa lapsen tunteista, koska tällä ei ole kykyä ymmärtää/ sietää niitä vielä. Näin vanhempi voi luoda lapselle selkeän ja turvallisen ympäristön, jossa voi purkaa tunteitaan, mutta jossa on myös rajat.

Kolmas kiintymyksen jakso on Kaksoset. Kommunikaation ja sanallisten taitojen kehittyminen 3,5-5 vuotta. Verbaaliminä muodostuu. Kommunikointi sanallisesti ei ole kuitenkaan ainoa tämän vaiheen hallitsija, sillä on myös paljon sanatonta ja emotionaalista vuorovaikutusta.

Kaksonen edustaa henkisten prosessien kahtiajakoa; oikean ja vasemman aivopuoliskon toimintaa. Kun vasen aivopuolisko alkaa toimia ja kehittyä, kehittyy myös pysyvyyden ja jatkuvuuden tunne. Tätä vaihetta ennen lapsella on ollut vain ”tässä ja nyt” – käsitys asioista. Ensimmäiset pysyvät muistot syntyvät ja jäävät mieleen.

Tässä vaiheessa tulee myös Jousimies-kokemus; oikean aivopuoliskon kyky olla yhteydessä toisiin ihmisiin nonverbaalisti ympärimaailman, jota Jung kutsui kollektiiviseksi tajunnaksi. Tämä on osa ihmisen luontaista hengissä pysymisen ja selviytymisen kykyä. Ihmiset, eri kulttuureista, pystyvät toimimaan tietyillä ja samankaltaisilla tavoilla, yhdessä, mm. katastrofitilanteissa. Ihmisen vuosituhansien aikana kehittämät hermostolliset yhteydet, jotka liittyvät henkisiin prosesseihin, ovat riippuvaisia vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteen toiminnasta ja synkronoinnista.

Neljäs kiintymyksen jakso on Rapu, kiintymyksen ja hoivaamisen merkki. Ikävuodet 5-6 osoittavat kuinka aiemmat, varhaiset, kiintymyskokemukset ja -suhteet on koettu ja lapsi suuntautuu ulkomaailmaan. Perheessä kaikilla jäsenillä on vaikutuksensa tässä kiintymyksenosoittamisen systeemissä. Perhesuhteiden kartta kattaa ja jatkuu/ siirtyy sukupolvilta toisille.

Rapu edustaa malleja, joilla perhe varmistaa turvallisuuden ja rakkauden. Ei ole kyse ainoastaan äidin, vaan myös ISÄN rakkaudesta. Kauris, Ravun vastamerkki, edustaa isää. Samoin isäsuhde nyt ja tässä vaiheessa, voi ennakoida tulevaa suhdetta viranomaisiin, ja muihin, esimiehiin ja henkilöihin, joilla on määräys- ja päätäntävaltaa myöhemmin elämässä. Isäsuhde voi luoda mallin, jolla suhtaudutaan opettajiin ja muihin perheen ulkopuolisiin aikuisiin (sukupuoleen katsomatta) lapsen elämässä. Isä voi vaikuttaa lapsen näkemykseen ”millainen maailma on”. Tässä vaiheessa lapsi voi luopua lapsellisista käsityksistä itsestään ja maalimasta, sekä alkaa nähdä asiat realistisemmin. Kun perheessä ja kotona on rakkautta riittävästi, on myös kykyä kestää ja hyväksyä elämän tosiasioita ja omia rajoituksia.

Ihmissuhteiden aikajakso – Leijonasta Skorpioniin

Nämä 4 astrologista Merkkiä sisältävät ihmissuhteiden vaiheet. Nämä ajanjaksot edustavat perheen ulkopuolisia suhteita, sekä heijastelevat kehitystä murrosiästä nuoruuden kautta varhaiseen aikuisuuteen.

Leijona jakso – n.7-10,5 vuotta

Aiemmin luodut turvallisuuden tunteet ennustavat myöhempää itseluottamusta, omanarvontuntoa, itsevarmuutta ja jopa kykyä johtajuuteen, jo varhaisessa vaiheessa lapsuudessa. Rapuvaiheessa olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi tuntenut lapsi on leijonavaiheessa optimistinen, itseensä luottava, toimelias ja myönteinen toisia lapsia kohtaan.

Varhaislapsuudesta sen keskivaiheille tapahtuvaa kasvua usein arvioidaan seuraavilla alueilla:

1.Kuinka lapsi pystyy siirtymään toisten (vertais-) ryhmään ja olemaan myönteisessä vuorovaikutuksessa (toisiin lapsiin ja aikuisiin)

2.Kyky muodostaa läheisiä ystävyyssuhteita. Läheinen ystävyyssuhde on tärkeä minän kehitykselle, sekä kuinka se sopii ryhmässä olemiselle. Nyt aiemmat lapsen elämässä toistuneet piirteet ja tavat näkyvät selkeästi. Suhteissa opettajiin ja toisiin lapsiin heijastuu myös perheen väliset suhteet.

Leijonaa seuraava ajanjakso on Neitsyt - n.10,5-13 vuotta

Varhainen puberteetti, murrosikä alkaa. Etuaivolohko aktivoituu. Uusia fyysisiä ja kognitiivisia taitoja ilmenee. Aivojen rationaaliset toiminnot aktivoituvat ja kyky suunnitella, toteuttaa ja perustella/ järkeillä kasvavat.

Myös hormonaalisia ja fyysisiä kehonmuutoksia tapahtuu. Järjestys, yhteneväisyys ja suunnitelmallisuus toiminnassa ovat tärkeitä tässä vaiheessa. Erilaisuuteen ja persoonallisuuteen rohkaiseminen ja erilaisten erikoistaitojen harjoitteleminen tärkeää.

Neitsyessä (murrosiän alkaessa) vaivaantuneisuus, hämillisyys, estoisuus, ujous ja itsekriittisyys kasvavat myös. Tilanne voi olla hyvinkin kriittinen, ellei Kalojen positiivisia ominaisuuksia saada käyttöön. Kalojen myönteinen, rakastava, lempeä asenne auttaa löytämään oman identiteetin toisten (samaa sukupuolta olevien) kanssa ystävyyssuhteissa, sekä ryhmissä (eri sukupuolta olevien kanssa). Kalojen kielteinen itsensä kadottaminen tunteiden mylläkässä tai alkoholin sekä muiden päihteiden myötä, voi tehdä tästä vaiheesta vaikean.

Kalojen myönteinen rakkaus ja myötäeläminen voivat pehmentää itseä kohtaan tunnettua rankkaa kriittisyyttä ja auttaa löytämään oma paikka ja asema muiden joukossa – yhdessä ystävien, perheen ja läheisten rakkauden avulla voidaan oppia hyväksymään itse ja vahvistumaan tässä vaikeassa muutoksen vaiheessa.

Vaaka vaihe on n. 13-15,5 vuotiaana

Tämä varhainen nuoruuden vaihe on monikerroksinen, kun samaan aikaan tärkeitä ovat suhteet samaa sukupuolta oleviin, kuin myös sukupuolten väliset suhteet, sekä kaikki intiimit ihmissuhteet.

Onnistuminen tässä vaiheessa pohjaa kaikkien eniten varhaiseen lapsuuteen, Oinas -vaiheeseen, sekä ensimmäisiin kokemuksiin. Huomion kohteina ovat intiimit asiat, luottamus ja haavoittuvuus – mitä paremmin nämä on koettu Oinas -vaiheessa, ne koetaan nytkin helpommiksi Vaa’assa.

Tässä vaiheessa ollaan ensimmäisen (progressiivisen) kierroksen puolivälissä ja edessä on Kuu – Kuu oppositio, eli Kuun puolitus, ja edessä on konflikti riippuvuuden ja riippumattomuuden (äidistä / huoltajasta/ hoivaajasta) välillä.

Kyky irtaantua (äidistä) määrittyy Oinas -vaiheesta, erityisesti kuinka luottamus ja riippuvuuden tarpeet kohdataan / kohdattiin. Kyky tuntea ja jakaa läheisyyttä ja tarve riippuvuus (toisesta ihmisestä) – kaikki Vaakaa – ovat tarpeen yksilöllisyydelle, erillisyydelle, yksilöksi tulemiselle.

Kuten yksilöllistyminen on Oinas prosessi, Vaaka -vaihe on riippuvainen Oinas -vaiheesta – äidistä ja perheestä erillistymisen suhteen.

Skorpioni vaihe on viimeinen ihmissuhdejakso – 15,5- 18+/- ikävuotta

Kyky intiimeihin suhteisiin ja haavoittuvaisuus ovat keskeisiä määreitä nuoruuden aikaiselle kehitykselle. Edellä mainitut ovat tärkeitä, jotta voidaan olla avoimia toisille/ kokemuksille (ihmissuhteissa), jotka uhkaavat paljastaa salattuja tunteita, sekä kyvylle pitää kiinni ihmissuhteista huolimatta kiihkeistä ja vastakkaisista tunteista.

Emotionaalinen mylläkkä ja vaihtelut aivokemiassa ovat keskeisiä tälle vaiheelle. Aivojen toimivat alueet voivat ’lakkoilla’ nuoruuden aikaan. Mantelitumake, joka hallitsee emotionaalisia reaktioita, ottaa vallan rationaalisilta aivojen etulohkoilta. Tämän seurauksena on emotionaalinen kriisi ja haavoittuvuus, jolloin syvien tunteiden ilmaisu voi olla vaikeaa. Tätä lievittää ja helpottaa Härkä- vaiheessa luotu vakaa kiintymyssuhde ja sen varmuus, fyysinen mukavuus, emotionaalinen vakaus, hyvät rajat, sekä yhtenäiset ja ennakoitavat vuorovaikutukset perheessä.

Tässä vaiheessa jälleen muistutan, että tässä on kysymys kehityksellisistä vaiheista, jotka vastaavat astrologisia Merkkejä ja syntymänhetkeä elämän alkuna. Jokaisen oma henkilökohtainen progressiivinen Kuu kiertää kierrostaan lähtökohtaisesti omasta Merkistään ja asteestaan lähtien, mutta seuraten myös tämän kehityksellisen kierroksen vaiheita.

Maailman ajanjakso Jousimiehestä Kaloihin

Viimeiset 4 vaihetta ovat maailman ajanjaksoja ja laajentumista kohti yhteisöä ja maailmaa. Nämä karttaympyrän viimeiset merkit kulminoituvat Kalojen luopumisen, alistumisen, antautumisen ja hyväksynnän vaiheeseen.

Ensimmäinen maailman vaiheista on Jousimiehen. Vuodet 18 -20,5 ovat fyysisen ja henkisen laajentumisen, sekä vapaan tuntemattoman tutkimisen alueita kasvussa tällä jaksolla. Edellä mainittuja voidaan toteuttaa matkustellen, opiskellen tai kyseenalaistaen uskonnollisia tai henkisiä sääntöjä. Voidaan kapinoida moraalisääntöjä tai toisten kulttuurisia arvoja vastaan.

Ne kognitiiviset, tiedon käsittelyyn ja oppimiseen liittyvät kiinnostuksen kohteet, verbaaliset taidot ja luovuus, jotka luotiin / saavutettiin Kaksosissa voi nyt määrittää suunnan, johon Jousimiehessä kuljetaan.

Jousimiehestä löytyvät kaikki tekijät, joita myös Kaksonen rakastaa; monimuotoisuus, matkustelunhalu, vaihtelu, sopeutuminen erilaisiin kokemuksiin, kaikenlaisesta uudesta nauttiminen, jotka myös tukevat Jousimiehen vaihetta maailman seikkailuun ja tutkimiseen.

Kaurisvaihe on n. 20 – 23 vuotiaana

Edellisen vaiheen vapaudentarve tekee tässä tilaa ajalle, jolloin tarvitaan rajoja ja rajoituksia, sekä sopeutumista yhteisön normeihin ja sosiaalisiin sääntöihin. Useissa yhteiskunnissa astutaan aikuisuuteen, kun tullaan täysi-ikäisiksi 21 vuotiaana.

On voimakkaampi tarve ja halu sopeutua ja sopia joukkoon; mukautua elämän vaatimuksiin, jotta saadaan aikaan vakaus ja turvallisuus. Aivot, ja erityisesti etulohkon alueet, saavuttavat kehityksensä ”pisteen” tässä iässä. Arviointiin perustuva järkeily on nyt kehittynyt, kun etulohkot – korkeamman älyn alue – on kypsynyt.

Ammatillisen turvallisuuden ja vakauden etsiminen voi muodostua nyt eteenpäin vieväksi voimaksi, jota ohjaa Ravun vaiheessa koettu perheen kiintymys ja turva. Turvallinen kiintymys varhaisina vuosina ennakoi johtamiskykyjä ja menestystä myöhemmin elämässä.

Mikäli perhe-elämä oli epävakaata tai turvatonta, voi nyt olla vaikeaa saavuttaa menestystä tai hallita sitä. Erityisesti suhteissa viranomaisiin, esimiehiin, opettajiin, päättävissä asemissa oleviin jne. Myös puutteiden ja heikkouksien pettely, liioitellen omia saavutuksia voi korostua tässä tapauksessa.

Ristiveto oman kodin ja perheen perustamisen, sekä lapsuuden kotiin, turvaan palaamisen välillä on mahdollinen. On myös mahdollista luoda uudenlainen turvallisuus nyt perustamalla perheen tai ostamalla kodin, jos varhainen perhe ei ollut turvalliseksi koettu.

Vesimiesvaihe 23 -25,5 vuotta. 

Itsensä ilmaiseminen ja maailmaan suuntautuminen vertais- / ikäistenryhmien, poliittisen vaikuttamisen tai yhteisöllisyyden kautta. Yhteistyössä toisten kanssa luodaan tunne, että omalla olemisella on arvo ja merkitys.

Mikäli Leijona- vaiheen sopeutuminen vertaisten ryhmään onnistui, tämäkin sopeutuminen yhteisöön menee helposti. Mutta mikäli Leijona- vaiheessa ei koettu hyväksyntää muiden taholta, tässä vaiheessa voidaan tuntea epävarmuutta, syrjäytymistä, erilaisuutta tai yksinäisyyttä. Leijona – vaikutus ilmenee haluna olla oma itsensä ja sopeutua vapaasti osaksi yhteisöä Vesimiehessä.

Maailman aikajakson viimeinen vaihe on Kalat 25,5 – > ensimmäiseen progressiiviseen Kuun Paluuseen 27 vuotta 4 kk.

Kaloissa korostuvat yksilön heikkoudet ja itseä vastaan toimivat mallit. On ehkä luovuttava joistain toiveista ja unelmista todellisuuden rajoituksista johtuen. Tämä voi olla sisäisen itsetutkiskelun paikka ja yksinäistä aikaa. Erakoituminen on mahdollista. Menetyksen ja masennuksen tunteisiin voi auttaa henkinen tai psykologinen ohjaus.

Neitsyen tarjoamat analyyttisyys, sekä itsearviointi / -analyysi voivat olla hyödyksi. Elämän rajoitukset voidaan hyväksyä, jos Neitsyen vaiheessa kyvyt tehdä / työskennellä ja olla avuksi/ palvella vietiin huippuunsa. Neitsyen vaiheessa opitut taidot voivat olla nyt hyödyksi ja tuottoisia yhdistettyinä Kalojen herkkyyteen ja kanavoida rakentavasti työhön ja palveluun yhteiseksi hyväksi – Maailmaan.

Tässä ensimmäisessä osassa osoitettiin siis eläinradan 12 merkistä löytyvät vastaavuudet kehityksellisille jaksoille syntymästä ensimmäiseen Kuun progressiiviseen paluuseen, 0-27 vuotta 4 kuukautta.

Kehitykselliset teemat elämässä ja niiden vastaavuus eläinradan (zodiac) merkeissä

Oma henkilökohtainen progressiivinen Kuun Paluu tapahtuu siis n. 27 vuoden 4 kuukauden iässä.

Kun tähän on päästy, on progressiivinen Kuu kiertänyt kaikki astrologiset merkit omassa järjestyksessään, ja samalla on tullut käydyiksi kaikissa merkeissä esiintyvät kehitykselliset teemat, odotukset, vaatimukset ja tarpeet. On luotu tietty pohja persoonallisuudelle, sekä emotionaalisille että kognitiivisille teoille ja toimille elämässä.

Ensimmäistä kierrosta seuraavat kierrokset näyttävät myöhemmin, kuinka tuleva kehitys pohjaa ensimmäiseen kierrokseen ja sen kokemuksiin, kasvamisen malliin, mutta myös jatkaa kehitystä tämän jälkeen aikuisuuteen ja aina vanhuuteen saakka. Kehitys ei pääty tähän, vaan tästä alkaa uuden luominen yhä uudelleen syklisesti. Niistä myöhemmin tarkemmin toisessa osassa.

Tässä seuraavassa selvitellään, kuinka Kuu kulkiessaan ensin ensimmäisen kierroksensa oikeastaan toimii, kuljettaessaan mukanaan edellä kuvattuja kehityksellisiä sisältöteemoja Oinaasta Kaloihin.

Ensimmäisellä kierroksella rakennetaan ja luodaan pohjaa myöhemmille emotionaalisille ja kognitiivisille toimille elämässä. Seuraavat myöhemmät kierrokset osoittavat kuinka kehitys paitsi pohjaa ensimmäiseen kierrokseen, kasvun malliin, mutta jatkaa myös kehitystä aikuisuuteen ja aina vanhuuteen saakka. Toinen ja kolmas kierros paljastavat kuinka kehitystä luodaan jatkuvasti ja uudelleen syklisesti.

Syntymäsijainnistaan kierrokselleen lähtevä prog. Kuu viivähtää jokaisessa merkissä keskimäärin 2 ja puoli vuotta. Tietenkin, jos Kuu on aivan viimeisillä asteilla, se vaihtaa nopeammin merkkiä, mutta viipyy sitten seuraavassa edellä mainitun ajan. Ja ennen ensimmäistä progressiivista Kuun Paluuta, se varmasti käy lävitse kaikki 12 merkkiä.

Edellä kuvattu kehitysmalli pohjaa tasaisiin ajanjaksoihin, mutta todellinen kehitys ei toimi noin. Todellisuudessa ihmisen elämänpolku ei ole yksioikoinen ja kaavamainen. Monet sisäänrakennetut psykologiset kehitykset eivät ole ikäsidonnaisia, vaan voivat nousta pintaan missä tahansa iässä, sekä kasvun ja kypsymisen vaiheessa. Myös monet ulkoiset tekijät vaikuttavat elämän eri vaiheissa.

Kolme keskeistä (myös Sternin mainitsemaa) kehityksen teemaa autonomia, turvallisuuden ja läheisyyden tarpeet heräävät ihmiselämän varhaisessa vaiheessa ja jatkavat siitä kehitystään läpi elämän.

Jokaisessa vaiheessa yksilö on osa ympäristöään ja osallisena eläviä ihmissuhteitaan. Missä kulloinkin mennään ja mitä tapahtuu, heijastelee Kuun Merkki. Progressiivisen Kuun huone tarjoaa kontekstin ja puitteet ymmärtää miten ja missä (alueella) prosessit esiintyvät. (Huone = tila)

Progressiivinen Kuu sitten kulkiessaan nostaa esiin ja esittelee juuri noita yksilön omalle kehitykselle keskeisiä teemoja. Sillä vaikka kehitysvaiheet olisivatkin geneettisesti määriteltyjä, niihin vaikuttavat olosuhteet ja tilanteet eivät ole.

On tärkeää ja keskeistä ymmärtää, että tällä ensimmäisellä progressiivisen Kuun Paluun kierroksella kohdatut tilanteet, asiat ja kokemukset tunteiden tasolla muokkaavat meitä jokaista aivan omaan suuntaan. Kokemuksemme tekevät meistä erilaisia ja yksilöllisiä reagoimaan ja toimimaan tilanteissa. Mikäli näin ei olisi, olisimme vain yhtä isoa massaa yhdessä muiden samaan aikaan syntyneiden kanssa.

Tämän teorian ajatuksena on, että jokainen käy paitsi lävitse oman persoonallisen progressiivisen Kuun kierroksensa, myös universaalin kehityksellisen Kuun kierroksen syntymästä ensimmäiseen paluuseen. Ja näitä kahta samanaikaista prosessia voidaan tulkita yhdessä yksilön kohdalla, jolloin saadaan moniulotteisempi näkökulma progressiivisen Kuun sijainnista. Lisäksi yksilölliset kokemukset tulisi ottaa aina huomioon erilaisia tulkintavaihtoehtoja pohdittaessa.

Jokaisen oma henkilökohtainen progressiivinen Kuu aloittaa aina kulkunsa syntymäkartan Kuun sijainnista, merkistä ja asteesta, edeten siitä vaihe vaiheelta eteenpäin.

Progressiivinen Kuu Oinaassa edustaa haastetta olla yksilöllinen, oma itsensä riippumatta iästä.

Biologinen Oinas -vaihe on siis heti syntymän jälkeen aina n. 2 ikävuoteen asti, jolloin lapsi alkaa hahmottaa oman kehonsa erillisyyden äidin kehosta. Mutta autonomian, itsemääräämisen tunne, jota Oinas myös symboloi, vie vuosia kehittyä ja vahvistuu todennäköisesti vasta myöhempinä vuosina.

Allekirjoittaneen oma Kuu on radixilla 05º Rapua, joten henkilökohtaisesti koin progressiivisen Oinas -vaiheen n. 20 vuotiaana, jolloin kehityksellisesti elin siis jo Kauris -vaihetta ja pääsin vihdoin muuttamaan opiskeluiden myötä omiin oloihini ja aloittamaan omaa elämää.

Progressiivisen Kuun aspektit toisiin taivaankappaleisiin kartalla määrittää kuinka sen ilmaisua rajoitetaan, kasvatetaan, korostetaan tai vaikutetaan toisten taivaankappaleiden luonteiden mukaisesti.

Prog. Kuu Jousimiehessä voi viitata / tuoda tullessaan periodin, jolloin etsitään vapautta tai itseilmaisua, tai aikaa jolloin yksilön käsitys totuudesta, henkisestä tai emotionaalisesta, asetetaan testiin.

MUTTA JOS Jousimiehen prog. Kuu tekee T-ristin esim. Venus-Pluto yhtymään Neitsyessä ja toisen neliön Saturnukseen Kaloissa tämä vaihe voi olla mullistava. Kuun vapaus ei ilmennäkään seikkailun inspiroivaa kokemusta, vaan kokemusta joka iskee suoraan sydämeen ja haastaa yksilön etsimään vakaata ympäristöä, kun elämä tuntuu vuoristoradalta.

Oinas minä, syntyvä ja aloittava minä on seuraus äidin ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta Oinas vaiheessa, Härkä on ydinminä, Kaksoset verbaaliminä, Rapu kahdenvälinen jne. aina Kaloihin asti, jolloin kaikki 12 Merkkiä edustavat minän eri puolia, jotka ovat seurausta erilaisista vuorovaikutteisista tilanteista ihmissuhteissa kehityksen vaiheissa.

Progressiivisen Kuun HUONE tarjoaa viitekehyksen ymmärtää mitä, miten ja missä prosessit esiintyvät. Huone = tila. Huoneet sisältöineen ovat ympäristöjä, joissa yksilö kokee asioita.

Jos Kuu menee 1. Huoneeseen, on edessä Oinas ympäristö ja jotain alkamassa, jotain uutta. Kuun kulku 1. Huoneessa Neitsyessä voi merkitä huomion kiinnittymistä terveyteen tai elämäntapoihin, kuin myös uutta työtä. Jos Kuu liikkuu Kauriissa 5. Huoneessa, voidaan epävarmuus ja ujous voittaa taiteellisen ilmaisun kautta.

Eläinradan merkkien voidaan siis katsoa vastaavan psykologista kehitystä ja vaiheittaista kehityksen aikajanaa vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiin. Jokaisen merkin sisällöt ja teemat jatkavat kehitystään omalla polullaan myös sen jälkeen, kun progressiivisen Kuu on herättänyt sen teemat kertaalleen ja edennyt seuraavaan merkkiin, sekä sen heijastama valokeila siirtynyt eteenpäin.

Merkkien sisällöt ja ominaisuudet ovat olemassa jo ennen kuin ne aktivoituvat, onhan vuorovaikutustakin olemassa jo ennen kuin verbaalia kommunikointia.

Kun ensimmäinen kierros on käyty lävitse, ja kaikki 12 itsen/ minän puolta (merkkiä) avattu, ne voivat jatkaa kehittymistään samanaikaisesti. Merkki ei korvaudu toisella, kun prog. Kuu siirtyy seuraavaan merkkiin.

Oinasvaikutus, aloitteellinen minä, kyky tehdä aloitteita ihmissuhteissa jne. ei katoa, kun Härkä vaiheen ydinminä astuu esiin. Härkä ei myöskään häviä, kun Kaksosen verbaaliminä hallitsee. Rapuvaihe osoittaa, että perhesuhteet ovat vakiintuneet tähän vaiheeseen mennessä, mutta Rapuun liitetyt kiintymyksen teemat voivat nousta esiin keskeisinä elämänkysymyksinä, milloin vain ennen tai jälkeen 8. ikävuoden. Kiintymys on elinikäinen asia.

Omalla kohdalla kehityksellisten vaiheiden ja oman progressiivisen Kuun vaiheet voi määritellä listaamalla ne rinnakkain, vaikkapa seuraavanlaista taulukkoa apuna käyttäen.

Kehitysvaihe

Oma Kuu / prog. Kuu

Oinas 0-2

 

Härkä 2-3,5

 

Kaksonen 3,5-5

 

Rapu 5-6

 

Leijona n.7-10,5

 

Neitsyt n. 10,5-13

 

Vaaka 13-15,5

 

Skorpioni 15,5-18 (+/-)

 

Jousimies 18-20,5

 

Kauris n.20-23

 

Vesimies 23-25,5

 

Kalat 25,5- 27 vuotta 4 kk.

 

Oinas /Prog. Kuun Paluu 27 vuotta 4kk.

 

Heijastellen oman progressiivisen Kuun liikkumista suhteessa kehityksellisiin vaiheisiin voi itse havaita tietyt ajanjaksot omassa elämässä jolloin asiat ovat joko onnistuneet ja kehitys tapahtunut oikeaan aikaan, onko jokin kehityksellinen vaihe tapahtunut sellaiseen aikaan, ettei ole ollut valmiuksia toteuttaa sitä, ja miksi tietyt asiat ja tapahtumat toistuvat uudelleen seuraavalla kierroksella.

Kun henkilökohtainen progressiivinen Kuu ja kehityksellinen vaihe voivat olla hyvinkin erilaisia, on mahdollisuus ristiriitaisiin kokemuksiin aina suuri. Tämä saattaa asettaa omalle kohdalle kokemuksellisia ristiriitaisuuksia, joten ainakin ensimmäisellä kierroksella todennäköisesti esiintyy haasteita.

Allekirjoittaneen kohdalla esimerkiksi syntymästä ensimmäiset kuukaudet n.2 vuoteen jolloin meneillään oli uuden alku, Oinas -vaihe, oma Kuuni kulki edelleen Ravussa. Meneillään oli siis kiintymyksen luomisen ja erilliseksi tuntemisen jaksot samanaikaisesti. Omalla kohdallani tämä toteutui hyvinkin konkreettisesti, vaikken sitä itse muistakaan. Äitini lähti hyvin pian synnyttyäni kolmivuorotöihin ja minua jäi hoitamaan mummo, sekä vanhemmat siskot. Mummoni oli isäni adoptio-äiti, jolla ei ollut kovin paljon kokemusta pienistä lapsista/ vauvoista, koska isäni oli jo 6-7 vuotias adoption aikaan. Jonkin ajan kuluttua äitini oli jälleen kotona, hoitaen myös naapurien lapsia hetken, ja palasi sitten jälleen työelämään, kun siirryin kehitykselliseen Härkä-vaiheeseen ja oma (prog.) Kuuni siirtyi Leijonaan.

Allekirjoittaneelta löytyy myös radix Kuun ja Uranuksen välinen neliö, joka haasteellisena aspektina kiinnittää juuri huomion häilyvään ja/ tai poissaolevaan äitisuhteeseen.

Omalla kohdallani voin siis vain todeta, että aivan varhaisessa lapsuudessa eivät ensimmäiset kehitykselliset vaiheet todellakaan osuneet oikeaan saumaan tai sisältäneet sitä mitä olisin tarvinnut. Toisen mahdollisuuden sainkin sitten Progressiivisen Kuun Paluun jälkeen. Mutta siitä sitten seuraavassa lisää.

Pirjolle kiitokset, että saan käyttää tätä kuvaa, joka minusta kertoo hyvin mistä oikeastaan on kyse.

Olen koettanut tässä selittää tämän teorian osuuden mahdollisimman selkeästi, tiiviisti, mutta yksinkertaisesti ja on luonnollisesti mahdollista, että olen tiivistänyt ehkä hieman liikaakin. Kun itselle asia on avautunut ja kuva selkiytynyt, se ei ehkä aukeakaan toiselle aivan yhtä helposti. Samoin käy, kun tuijottaa samaa tekstiä liian kauan, sille helposti sokeutuu.

Siksi jos herää kysymyksiä, kannattaa niitä esittää. Vastaan parhaani mukaan. Ja muukin kommentointi on tietenkin sallittua. 

Lähde:

Gisele Terry; The Progressed Moon Around the Zodiac. Charting Personal Development with Astrology. American Federation of Astrologers, Inc. 2011


( Päivitetty: 09.03.2016 21:20 )

 - Emelia | Kommentoi
1. 2. 3. 4. 5.
|©2019 Astropohdintoja -blogi | Emelian Auringon Paluut - suntuubi.com