Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Astropohdintoja -blogi

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Subscribe RSS

 Kuun Pimennys 25.4.2013 Skorpionissa ja osumat omalle kartalle
25.04.2013 12:31 | Emelia

Kuun Pimennys 5 astetta 45' Skorpionia 25.4.2013 kello 22.57 

Tänä iltana tapahtuva Kuun Pimennys 25.4.2013 on tämän vuoden ensimmäinen Pimennys ja aloittaa siis vuosittaisen pimennysten jakson. Tämän vuoden pimennykset sijoittuvat Skorpioniin, Härkään, Jousimieheen ja Oinaaseen, kuitenkin siten että Kuun Solmujen –linja on toistuvasti Härässä ja Skorpionissa.

 

Ensimmäinen Pimennys 25.4.2013 on siis Osittainen Kuun Pimennys, joka on Yläsolmun Pimennys – sitä seuraa sen pari eli Alasolmun Auringon Pimennys 10.5.2013.

Toukokuussa saamme peräti kaksi pimennystä, kun 25.5.2013 on myös Kuun Puolivarjopimennys (appulse lunar). Toinen Kuun Puolivarjopimennys tapahtuu 19.10.2013 ja tämän vuoden viimeinen, mutta sitäkin harvinaisempi Auringon Hybridi Pimennys 3.11.2013. –Näistä muista pimennyksistä lisää myöhemmin.

Pimennykset tapahtuvat 18 vuoden ja 10,3 vuorokauden jaksoissa, joita kutsutaan Saros-jaksoiksi. Kun Saros –jakso päättyy tapahtuvat vuosittaiset Pimennykset suunnilleen samankaltaisina ja samassa järjestyksessä, tätä kutsutaan Saros- sarjaksi. Tämän vuoden Pimennyksiä ja niihin liittyviä asioita ja tapahtumia voi siis hyvin verrata asioihin ja tapahtumiin n. 19 vuotta sitten.

 

Kyselin Facebookissa sivuni seuraajilta, osuuko tuleva Kuun Pimennys omien karttojen ”herkille” kohdille ja sain mukavan kattavan määrän vastauksia. Yleensä on totuttu tulkitsemaan Pimennyksiä tarkkojen yhtymien, oppositioiden tai neliöiden kautta, mutta Rose Lineman on omassa opuksessaan ”Eclipse Interpretation Manual”  eli pimennysten tulkitsemisen käsikirjassa laajentanut tulkinnan myös kolmioihin, sekstiileihin ja kvinkunsseihin. Kvinkunsseihin siksi, että myös Pimennykset voivat olla suhteessa toisiinsa kvinkunsseissa.

Jo nyt on voinut useamman päivän ajan huomata tietynlaisten asioiden ja tunnelmien tiivistyneen, kun kuljemme kohti Pimennyksen hetkeä.

 

Tuleva Kuun Pimennys tapahtuu siis 25.4.2013 kello 22:57 (Suomen aikaa) ja Kuu pimenee 5 astetta 45’ Skorpionia. Kuun Pimennys on aina samalla myös Täysikuu, astronomisesti sen syvin vaihe on 23:07 ja sen pimenemistä voi yrittää seurata matalalta kaakosta 22:15 alkaen. Kuu pimenee yhdessä Saturnuksen kanssa, joka sekin on siis ”täysi”, oppositiossa Aurinkoon ja lähimmillään Maata. Saturnuksenkin saattaa havaita taivaalla 25.-28.5 välisenä aikana, sillä Auringon oppositio kirkastaa sitä.

Astrologisesti sekä Kuu että Saturnus liittyvät muistoihin ja menneisyyteen, joten yhtymässä toisiinsa Kuun Pimennyksessä ne nostanevat esiin asioita joita on tullut tehtyä. 

Pimennyksiä on tulkittu usein hyvinkin negatiiviseen sävyyn ja Pimennysten on ajateltu merkitsevän menetyksiä, aivan kuten ko. taivaankappale / taivaanvalo menettää valonsa. Kuun Pimennyksessä Maa menee Auringon ja Kuun välille estäen Auringon valon heijastumisen siitä Täydenkuun aikaan ja Auringon Pimennyksessä taas Kuu osuu Auringon ja Maan väliin Uuden Kuun aikaan. Uusi Kuu aloittaa asioita, kun Täysikuu puolestaan päättää ja saattaa asioita loppuun.

Minkä tahansa taivaankappaleen pimentyessä, ilmenee aina jonkin verran häiriöitä sen energiakentässä, mikä vaikuttaa sen toimintaan. Tiivistyessään ennen varsinaista Pimennystä vaikutukset voivat olla vahvemmat ja jännitteitä syntyä, vaikka sen vaikutukset omalle kartalla olisivatkin myönteisiä.

Tämä Pimennys on Yläsolmun Pimennys, Dragons Head, jonka häntäpää Dragons Tail eli Alasolmun (Auringon) Pimennys tulee tapahtumaan kahden viikon kuluttua eli 10.5.2013. Tämä Täysikuu saattaa päätökseen asioita, joita on aloitettu edellisen UudenKuun aikaan 10.4.2013, mutta aloittaa siis samalla myös pimennysten välisen jakson tapahtumat. Tämän tulevan Kuun Pimennyksen ja tulevan AuringonPimennyksen välinen keskipiste (215-35= 180) osuu tarkalleen 0 astetta Vaakaa. 

Samalla tämä tuleva kahden viikon jakso tulee saattamaan päätökseen asioita, joita on työstetty viime vuoden Marraskuun Auringon ja Kuun Pimennyksistä lähtien. 14.11.2012 oli ensimmäinen Auringon Pimennys, joka siirsi Solmujen Akselin Skorpioniin ja Härkään.

Kuun Pimentyessä Skorpionissa, se on itselleen hankalassa sijainnissa eli alennuksessa, korostaen ja nostaen esiin tunteiden intensiivisyyttä ja vahvistaen omien henkilökohtaisten ratkaisujen ja päätösten tekemistä. Pimenevä SkorpioniKuu ottaa oppositiosta Auringolta Härän määrätietoisuutta ja kestävyyttä myös omakseen.

Auringon Pimennys 19 astetta31’ Härässä, jota Venus hallitsee, on vakaa ja luotettava, mutta vähemmän jäykkä toisessa Merkuriuksen hallitsemassa dekanadissa. Tuo Pimennys liittynee kaikenlaiseen käytännölliseen ja kaupalliseen omistamiseen.

Omalla kartalla kannattaa huomioida missä Huoneessa Kuun Pimennys tapahtuu, sillä tuolla elämän alueella on todennäköisesti jonkin verran liikehdintää suuntaan tai toiseen. Myös vastakkaisen Huoneen asiat on hyvä huomioida, sillä pareittain tapahtuvat pimennykset toimivat vastakkaisissa Huoneissa (ei välttämättä vastakkaisissa merkeissä). Kuun Pimennys edustaa emotionaalisia tarpeita ja Auringon Pimennys henkilökohtaisia ja itsekeskeisiä tarpeita. Myös kartan muut alueet on hyvä huomioida; kartan horisontaaliakselin yläpuolella ovat julkiset ja jaetut tarpeet, alapuolella henkilökohtaiset ja privaatit asiat, samoin kartan vasemmalla puolla ovat henkilökohtaiset, itsenäiset ja oikealla jaetut, toisista riippuvat tarpeet.

Aspekteja tulkittaessa syntymäkartoille kannattaa pitää melko tiukkaa, max. 5 asteen,  orbia. Muilla, kuten Prorgressiivisella-, Auringon Paluu- tai tapahtuma-kartalla, orbin tulisi olla tuo tiukempi, 1-2 astetta.

Seuraavaksi siis Kuun Pimennyksen aspekteja omien karttojen tekijöihin, joita te olette minulle lähettäneet.

Kuun Pimennyksen

 

Yhtymä Aurinkoon

Korostaa tunteita, jotka liittyvät luovaan itseilmaisuun. Alitajuiset motiivit tukevat itseä ja itsen ilmaisua. On mahdollista tuntea olo tyytyväiseksi ja hyväksi itsensä kanssa, mikäli muut aspektit eivät heikennä vaikutusta ja aiheuta apeutta tai alenna itseluottamusta.

Sekstiili Aurinkoon

Mahdollistaa oman Auringon energian kanavoimisen sekstiiliin liittyviin asioihin (Huoneet). Mahdollistaa aloittaa asioita isommassa mittakaavassa kiinnostuksen alueilla, kun AuringonPimennys samoilla alueilla antaa lisää energiaa. Tyytyväisyys elämään ja yleinen hyvinvointi ovat todennäköisiä.

Oppositio Aurinkoon

Osoittaa omaan Aurinkoon liittyvät asiat ja potentiaalin, jota ei ole kehitetty tai jota on lyöty laimin ja ohitettu. Positiivisessa tapauksessa vastahakoisuus tarttua toimeen voidaan ylittää ja samalla hyötyä Auringon Pimennyksen potentiaalista, ikävämmässä tapauksessa jämähdetään paikoilleen, eikä kehitystä tapahdu.

 

Yhtymä Kuu

Edistää ulospäin suuntautuvaa tunteitten ilmaisua ja auttaa ottamaan toisiin kontaktia tunteiden tasolla merkin edustamissa asioissa ja oman Kuun potentiaalin puitteissa. Riippuen omasta tunteellisuuden tasosta tämä voi lisätä tunteellisuutta paljonkin. Samoin myös intuitio ja vaistonvaraisten havaintojen tekemisen todennäköisyys voi lisääntyä.

Neliö Kuu

Kiinnittää huomion sisäisiin turhautumiin, jotka estävät tunteellisen ja emotionaalisen kasvun. On vahva tarve ylittää vajavuudet, jotta em. asioissa tapahtuisi edistystä.

Kolmio Kuu

Vaikutuksen aikana toiminta toisten kanssa osallisina olevien alueiden (Huoneiden) asioissa on helppoa ja toimivaa. Leppoisa ilmapiiri edistää asioiden kehitystä ja rohkaisee toimimaan täysillä tulevaan Auringon Pimennykseen liittyvien asioiden eteen.

Kvinkunssi Kuu

Paljastaa sisäiset ja perityt estot ja asenteet, jotka estävät edistymisen ko. alueiden asioissa. Sisäistäluonnetta vahvistettaessa tapahtuu kasvua. Positiivisella asenteella saavutetaan paljon.

Oppositio Kuu

Saattaa olla emotionaalisesti stressaavaa aikaa, kun tiedostetaan tukahdutettuja emotionaalisia haluja ja piilotettuja turhautumia. Nuo asiat on vain selvitettävä ja on parempi tehdä se positiivisessa hengessä.

 

Yhtymä Merkurius

 On älyllisesti tehokas ja tyydyttävä ajanjakso, joka suosii kaikenlaisia älyllisesti suuntautuneita asioita. Ellei yhtymä ole erityisen haasteellisesti aspektoitu, se edistää oppimista. Haasteellisesti aspektoituna hermostuneisuus ja levottomuus saattaa lisääntyä.

Oppositio Merkurius

Auttaa tiedostamaan emotionaaliset ja tunteelliset tekijät, jotka värittävät päätöksentekoa. Mikäli jompikumpi on haasteellisesti aspektoitu saattaa suhtautuminen päätösten tekemiseen olla joko tunteetonta ja kylmää tai äärimmäisen tunteikasta. Merkit, jotka ovat tässä osallisina määrittävät miten/ mihin yleisesti reagoidaan. Tasapaino/ tasapainottomuus älyn ja tunteiden välillä korostuu.

 

Yhtymä Venus

Nostaa esiin luonteen miellyttäviä puolia ja ominaisuuksia, sekä lisää onnellisuutta ja harmoniaa. Tämä aspekti saa janoamaan tai jakamaan sisäistä tyytyväisyyttä ja/tai hakeutumaan noiden asioiden ja ihmisten pariin.

Kolmio Venus

Tuo miellyttävää edistystä osallisina olevissa asioissa.  Saat toisilta apua ja palveluksia, sekä tukea. Kaikki tähän liittyvät tekijät ja asiat ovat hyvin vastaanotettuja ja palkitsevia. Yleensä tämä aspekti liittyy sekä talouteen, että ihmissuhteisiin.

 

Yhtymä Mars

Vahvistaa marsmaista tarkoituksenmukaisuutta ja emotionaalista voimaa. Oikein suunnattu energia, tahto ja intohimo voi johtaa vakaisiin saavutuksiin, jotka tukevat Auringon Pimennyksen potentiaalia. Tosin haasteellisesti aspektoituna tai heikossa merkissä aspekti voi menettää voimaansa.

Oppositio Mars

Kertoo että nyt tarvitaan tunteiden hallintaa, emotionaalista kontrollia ja kärsivällisyyttä. Usein tehdään liian äkkinäisiä ja rajuja toimia, joista aiheutuu ongelmia.  Kannattaa vältellä konfliktitilanteita, riitoja ja väkivaltaisia yhteenottoja. Sen sijaan rakentavat toimet kannattavat.

 

Yhtymä Jupiter

Tuo hyvää tahtoa ja myönteisyyttä, jotka siivittävät ko. asioiden hoitoa. Se heijastelee toivoa, optimismia ja menestystä. Nyt tapahtuu asioita, jotka muovaavat eettisiä ja moraalisia asenteita, asenteita jotka ulottuvat Auringon Pimennyksen asioiden alueelle. Haasteellinen yhtymä varoittaa yltiöoptimismista ja liiallisesta anteliaisuudesta, jotka voivat johtaa hankaluuksiin.

Sekstiili Jupiter

Korkea mieliala ja tunne hyvinvoinnista on korostunut. Ilmapiiri, joka lisää anteliaisuutta ja kiitollisuutta. Kuun Pimennykseen liittyvät asiat ja radixin Jupiter avaavat hyviä mahdollisuuksia aloittaa Auringon Pimennykseen liittyvien asioiden potentiaalin kehittäminen ja edistäminen. Kuun Pimennyksen energiat on hyvä kanavoida tuottoisaan ja palkitsevaan toimintaan.

Oppositio Jupiter

Avaa tietoisuuden sisäisistä ristiriidoista jotka aiheuttavat emotionaalista tyytymättömyyttä ja haastavat eettisiä normeja ja uskonnollisia periaatteita. Mahdollisesti emotionaaliset tarpeet ja vaatimukset ovat lähtökohtina muutoksille, jotka vaikuttavat myönteisen ja järkevän lopputuloksen saavuttamisessa. Kannattaa kuitenkin varoa liiallisuutta (laajenemisessa). Edistyminen ja kehitys riippuu pitkälti kyvystä säilyttää oikea näkökulma ja perspektiivi asioihin.

 

Yhtymä Saturnus

Tukee emotionaalista pidättyvyyttä, sisäistä malttia ja tyyneyttä. Erinomainen aspekti tilanteissa, joissa tunteet voivat olla äärimmäisiä ja emotionaalista tasapainoa ja tunteiden hallintaa kaivataan. Tarve suhtautua asioihin vakavasti ja velvollisuudentuntoisesti, sekä realististen odotusten hyväksyminen liittyvät tähän sijaintiin myös.

Neliö Saturnus

Ilmapiiri edistää sisäistä turvallisuutta, velvollisuudentuntoa ja emotionaalisia varoja. On mahdollisuus kunnianhimoisiin tilaisuuksiin, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia ja tuloksia. Tämä ajanjakso on usein vakaan edistymisen aikaa, vailla erityisiä nousuja ja laskuja, sekä vaatii varovaista ja huolellista asioiden hoitoa.

 

Yhtymä Uranus

Viittaa emotionaaliseen heräämiseen. Odottamattomia ja ennen kokemattomia tunteita ja kokemuksia. Koska kyse on aiemmin tunnistamattomista ja tuntemattomista tilanteista ja ihmissuhteista tarvitaan asennetta joka tukee kehittymistä ja edistymistä liittyen tulevan Auringon Pimennyksen asioihin. Mahdolliset muualta tulevat haasteet herättävät arvaamattomia emotionaalisia tarpeita/ haluja, jotka voivat aiheuttaa äkillisiä ja äkkijyrkkiä tekoja/ toimia. Mikäli sopeutuminen äkillisiin tilanteisiin ja nopeisiin olosuhteiden vaihteluihin onnistuu, on nyt mahdollisuus todella nopeaan asioiden kehittymiseen ja edistymiseen.

 

Yhtymä Neptunus

Alitajuinen nousee pintaan mielikuvituksena, intuitioina ja henkisinä kokemuksina. Unelmointia ja päiväunia. Ovi mystisille ja henkisille kokemuksille avautuu; on mahdollista nähdä menneisiin elämiin ja kokea karmisia/ karmallisia tapahtumia. Mikäli yhtymä on haasteellisesti aspektoitu negatiiviset Neptunuksen vaikutukset, kuten hallusinaatiot, alkoholin ja lääkkeiden käyttö tai emotionaalinen vetäytyminen ovat nyt mahdollisia. Olisikin tärkeää pyrkiä säilyttämään realistinen näkökulma asioihin ja ihmissuhteisiin joihin tämä aspekti liittyy. Tosin väärinkäsitykset ja harhaluulot, jotka liittyvät tähän aspektiin voivat värittää myös Auringon Pimennykseen johtavaa kehitystä.

Kolmio Neptunus

Sisäiset olosuhteet ja kanavat tukevat mystisiä kokemuksia ja henkisiä tapahtumia ja kasvua. Se edistää tai tehostaa luontaista herkkyyttä ja ilmaisua. Nyt on mahdollista kehittää piileviä tai uinuvia ennustamisen, näkemisen ja selvänäkemisen kykyjä. Kolmio tukee sisäistä kasvua.

 

Yhtymä Pluto

Herättää vahvoja tunteita ja intohimoja; syviä rakkauden, vihan, ilon, surun jne. tunteita. Mitä tunteet ovat, liittyy radixin potentiaaliin ja vallitseviin tunteisiin. Kaikenlaiset tunteet moninkertaistuvat ja monimutkaistuvat. Myös draaman mahdollisuus lisääntyy ja tämä on hyvää aikaa näyttelijöille ja ihmisille jotka ilmaisevat itseään ja tunteitaan.

 

Yhtymä Yläsolmu / Oppositio Alasolmu

Yhtymä Yläsolmuun korostaa tietoisuutta alitajunnasta ja terävöittää luontaisia ominaisuuksia/ piirteitä. Ellei muualta kartalta tule haasteellisia vaikutteita, nyt pystytään hyödyntämään vaistonvaraisesti kohtaamaan emotionaalisesti ihmisiä ja asioita liittyen Yläsolmuun ja Kuun Pimennykseen. Oppositio Alasolmuun viittaa sen rajoituksiin ja esteisiin, sekä saa tekemään niille jotain. Tilanteet jotka kehittyvät Yläsolmun ja Kuun Pimennyksen ympärillä auttavat ratkaisemaan Alasolmun ongelmia. 

Yhtymä Alasolmu / Oppositio Yläsolmu

Korostaa tarvetta suunnata energiat rakentavasti ja kohdata Alasolmun ikäviä tapoja ja käyttäymismalleja ja pyrkimystä kohti positiivisempia Yläsolmun malleja ja kokemuksia. Yläsolmun Huoneen asiat voivat tuntua epämiellyttäviltä ja epämukavilta Pimennyksen aikaan ja emotionaaliset estot voivat estää muutoksen. Paras suhtautumistapa näihin kahteen vastakkaiseen Huoneeseen ja niiden asioihin on säilyttää niiden välillä tasapaino.

Neliö Yläsolmu / Alasolmu

Tämän T-ristin vaikutus voi olla emotionaalisesti turhauttava, jos Pimennyksen energiat jäävät käyttämättä rakentavasti. Kuun Pimennys T-ristin keskipisteessä ilmentää asioita ja suhteita joiden kautta emotionaalinen kasvu, joka tulee molempien Solmujen potentiaalia, voi tapahtua.

 

Yhtymä Keskitaivas (Mc)/ Oppositio Keskiyö (Ic)

Korostaa uraan, työhön, elämänpäämääriin ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Ammatillisessa statuksessa saattaa tapahtua muutoksia. Nyt on mahdollista tehdä omaa etua edistäviä siirtoja liittyen 10. Huoneen asioihin vaihtuvissa olosuhteissa. Mikäli Kuun Pimennys / Mc on haasteellisesti aspektoitu, täytynee toimia mahdollisten vastoinkäymisten selvittämiseksi, jottei tulisi enempää takapakkia.

 

Yhtymä Keskiyö (Ic) / Oppositio Keskitaivas (Mc)

Tämä aspekti aiheuttanee paineita 4. Huoneen asioissa. On vahva tarve tukeutua/ keskittyä kotiin ja perheeseen, sekä perhesuhteisiin emotionaalisesti. Muutokset perheen elämäntyylissä tai kotona ovat mahdollisia. Isot remontit tai muutot ovat mahdollisia. Lisääntyvä perheen parissa toiminta ja kiinnostus kotia/ perhettä kohtaan ovat nyt tavallisia. Usein myös henkiset ja psyykkiset kyvyt voivat lisääntyä ja kiinnostus mystiikkaa kohtaan kasvaa.

 

Lisää tietoa ja lähteet:

Rose Lineman ”Eclipse Interpretation Manual” ja ”Eclipses Astrological Guideposts”, sekä

Celeste Teal ”Eclipses”.

 

Antoisaa Pimennys –jaksoa kaikille!! Toivottavasti saamme ja osaamme ottaa kaiken parhaimman tästä ajanjaksosta irti. 


( Päivitetty: 25.04.2013 12:57 )

 - Emelia | Kommentit (3)Kommentoi
1. 2. 3. 4. 5. Pisteet: 5.000 (4)
|©2019 Astropohdintoja -blogi | Emelian Auringon Paluut - suntuubi.com